از کلافه ترین روزهای سال...

روزهای کلافه به خودی خود کلافه هستند. حتی اگر در سفر باشی یا پیک نیک رفته باشی، یا جشن کوچکی با چند دوست ترتیب داده باشی. روزهای جمعه به صورت بای دیفالت، کلافه ترین روزهای تقویم هستند. حالا اگر سرما امانت را بریده باشد و فضای محل کار سنگین و ساکت باشد و نتوانی از محل کار بیرون بزنی و تمام روز متجاوز از چهار جمله حرف نزده باشی، کلفه ترین روزهای سال را خواهی داشت.

پ.ن: بیشتر اوقات ، تغییر از خلال کلافه ترین روزها و اندوهگین لحظات شروع میشه. مدتی اینجا روزانه نویسی می کنم. روزانه های تکراری و ساده.همین... کاشف کلافه

✅روزنوشت های کاشف @mrkashef
/ 0 نظر / 78 بازدید