روزنوشت های کاشف

اینجا پسرکی با صدای سکوت فکر می‌کنه، احساس می‌کنه، خیال بافی می کنه، روز وشب مرگی‌هاش را دود می‌کنه.

بهمن 96
5 پست
دی 96
2 پست
آدم_برفی
1 پست
تنگ
1 پست
خاطره
1 پست
کلافه
1 پست
جمعه
1 پست
کاشف
1 پست
ابری
1 پست
صبحا
1 پست
کشتی
1 پست
هرچی دلت بخواد
شکوه ها و حرف های دل یک عاشق